Opinie o Nas Instagram

OCENIAJ PRODUKTY I ODBIERZ NAWET 100, 200 i 500zł. ZOBACZ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ W NASZYM PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM!!! 

DOSTAWA OD 5,89zł - PACZKA W RUCHU. DOSTAWA UPS punkt (1-2 dni) 10,99zł - powyżej 100zł za darmo. - SPRAWDŹ!!!  

WSPIERAMY UZDOLNIONĄ MŁODZIEŻ Z GMINY JABŁONNA 0
WSPIERAMY UZDOLNIONĄ MŁODZIEŻ Z GMINY JABŁONNA

Księgarnia Aurelus oferuje książki i inne swoje produkty na terenie Polski i całej Europy. Siedzibą księgarni jest gmina Jabłonna. Chcielibyśmy na miarę możliwości pomóc rozwijać naszą "małą ojczyznę" i dlatego zdecydowaliśmy się pomóc uzdolnionej młodzieży z terenu gminy. W pierwszej kolejności młodzieży uzdolnionej sportowo, która ma szansę odnosić sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Celem naszego projektu jest udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej oraz szeroko rozumianego wsparcia treningowo-doradczego dla utalentowanych sportowo z gminy Jabłonna w rozwoju ich karier sportowych. Rozpoczynamy projekt od 2 osób i w miarę możliwości będziemy go rozszerzać na kolejne osoby.

Patryk Stokowski - dyscyplina tenis ziemny - 15lat

kontakt do opiekuna: Mariusz Stokowski, e-mail: info@aurelus.pl

Wielokrotny medalista mistrzostw Polski zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Reprezentant Kadry Narodowej Polski w tenisie ziemnym.

 

Osiągnięcia sportowe w turniejach krajowych i zagranicznych:

 • Dwukrotny mistrz Polski i raz vice-mistrz drużynowo, 
 • Trzykrotnie zdobył brązowy medal w mistrzostwach Polski indywidualnie/debel
 • Dwukrotnie zajął 3 miejsce w międzynarodowych turniejach Tennis Europe w singlu oraz zdobył 2 miejsce w deblu
 • Wielokrotny zwycięzca i medalista Ogólnokrajowych Turniejów Klasyfikacyjnych w Polsce
 • Aktualny mistrz województwa mazowieckiego do lat 16

 

Ada Piestrzyńska - dyscyplina tenis ziemny - 14lat 

kontakt do opiekuna: Piotr Piestrzyński, e-mail: info@aurelus.pl

 

Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Reprezentant Kadry Narodowej Polski w tenisie ziemnym.

 

Osiągnięcia sportowe w turniejach krajowych i zagranicznych:

 • Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski drużynowo (złoto, srebro, brąz)
 • Reprezentantka Polski na mistrzostwach Europy w tenisie ziemnym indywidualnie i drużynowo (4 i 6 miejsce w Europie)
 • Mistrzyni i vice mistrzyni Polski indywidualnie/debel, nr.1 w rankingu polskim do lat 12 i 14
 • Zdobywała medale na turniejach zagranicznych w międzynarodowych turniejach Tennis Europe (Estonia, Węgry, Czechy, Polska) - najwyżej w rankingu europejskim do lat 14 - 8
 • Wielokrotny zwycięzca i medalista Ogólnokrajowych Turniejów Klasyfikacyjnych w Polsce
 • Zwyciężczyni polskiej edycji Turnieju LONGINES Future Tennis Aces 2016 

 

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zaowocuje sukcesami naszych podopiecznych. Zachęcamy do zakupów w księgarni Aurelus, ponieważ dzięki temu możemy wspierać uzdolnioną młodzież z gminy Jabłonna. Szukamy Partnerów naszej inicjatywy - zainteresowanych prosimy o kontakt info@aurelus.pl .O postępach projektu będziemy sukcesywnie informować.

Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć naszą inicjatywę w jakikolwiek sposób to prosimy o kontakt z opiekunami zawodników na adres mailowy info@aurelus.pl z dopiskiem wsparcie dla młodzieży z gmina Jabłonna.  Naszych podopiecznych można też wspomóc indywidualnie

Patryk Stokowski

PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
24 1240 1082 1111 0010 2489 8103 BANK PKO S.A
w tytule wpisując:
Patryk Stokowski 

 

Ada Piestrzyńska Fundacja Studencka Ada Piestrzyńska

PRZELEW BANKOWY

Wpłaty indywidualne można dokonywać na rachunek bankowy:
55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A.
w tytule wpisując:
Ada Piestrzyńska 8620

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Ada Piestrzyńska 8620
Rozliczyć PIT oraz przekazać 1% możesz za pomocą darmowego programu do PIT!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Aurelus bookstore offers books and other products in Poland and throughout Europe. The headquarters
of the bookstore is the municipality of Jabłonna. We would like to help develop our "little homeland" to the extent possible, and that's why we decided to help talented youth from the commune. In the first place, sports-talented young people who have the chance to be successful on the national and international arena.

The aim of our project is to provide financial, material and broadly understood training and advisory support to sports-gifted from the Jabłonna commune in the development of their sports careers. We start the project from 2 people and if possible we will extend it to other people.

Patryk Stokowski - tennis discipline - 15 years

contact to the supervisor: Mariusz Stokowski, e-mail: info@aurelus.pl

Multiple medalist of the Polish Championships, both individually and team. A representative of the Polish National Team in tennis.

Sports achievements in domestic and foreign tournaments:

Two-time Polish champion and once vice-champion in team tournament,
Three times he won the bronze medal in the Polish individual / debel championship
Twice he finished 3rd in the international tennis tournament Tennis Europe in singles and he won the 2nd place in doubles
Multiple winner and medalist of the National Classification Tournaments in Poland
The current master of the Mazovian Province up to 16 years


Ada Piestrzyńska - tennis discipline - 14 years

contact to the supervisor: Piotr Piestrzyński, e-mail: info@aurelus.pl

 

Multiple medalist of the Polish Championships, both individually and team. A representative of the Polish National Team in tennis.

 

Sports achievements in domestic and foreign tournaments:

Multiple medalist of Polish team championships (gold, silver, bronze)
Polish representative at the European Championships in individual and team tennis (4th and 6th in Europe)
Champion and vice champion Polski individually / debel, No. 1 in the Polish ranking up to 12 and 14 years
She won medals at foreign tournaments in international tournaments Tennis Europe (Estonia, Hungary, Czech Republic, Poland) - the highest in the European ranking up to 14 - 8 place
Multiple winner and medalist of the National Classification Tournaments in Poland
Winner of the Polish edition of the LONGINES Future Tennis Aces 2016 Tournament


We hope that our initiative will result in the successes of our students. We encourage you to buy at the Aurelus bookstore, because thanks to that we can support talented youth from the Jabłonna commune. We are looking for partners of our initiative - interested?, please contact info@aurelus.pl. We will gradually inform about the progress of the project.

If you would like to support our initiative in any way, please contact the players' supporters at the email address info@aurelus.pl with the note: support for young people from the municipality of Jabłonna. Our students can also be supported individually

Patryk Stokowski

BANK TRANSFER

Individual payments can be made to a bank account:
24 1240 1082 1111 0010 2489 8103 BANK PKO S.A
in the title, entering:
Patryk Stokowski

 

Ada Piestrzyńska Fundacja Studencka Ada Piestrzyńska
BANK TRANSFER

Individual payments can be made to a bank account:
55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 PLUS BANK S.A.
in the title, entering:
Ada Piestrzyńska 8620


TRANSFER 1% TAX
Pass 1% of tax on the National Court Register: 0000270261 with the specific objective: Ada Piestrzyńska 8620
Settle PIT and give 1% to you using the free PIT program!

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl